Privacy en klantgegevens - Job Engineers, detacheringsbureau

Privacy en klantgegevens

verwerkers overeenkomst
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat over de privacy van klanten en bescherming van klantgegevens. Volgens deze wet dient Job Engineers zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die zij van haar klanten inziet, verwerkt en/of opslaat. Dit betekent onder meer dat wij met onze klanten een verwerkersovereenkomst aangaan. Hierin is vastgelegd voor welke doeleinden persoonsgegevens worden vastgelegd, hoe die gegevens zijn beveiligd en dat we alle gegevens en informatie van klanten vertrouwelijk behandelen en voor derden geheim houden.

Op deze website vindt u de standaard verwerkersovereenkomst die beschrijft hoe Job Engineers met de persoonsgegevens van haar klanten omgaat. Neem contact met ons op als u hierover vragen heeft.

Droombaan nog niet gevonden?

Wil je een open sollicitatie insturen? Of je bij ons team van specialisten aansluiten? Schrijf je in bij Job Engineers.

Berichten per categorie

Vacatures direct in jouw e-mailbox